วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

คุณสมบัติ ของสะเก็ดดาว

คุณสมบัติของสะเก็ดดาว
และการเพิ่มพลังให้จักกระ

"เงินทองบ่เลี่ยง เสี่ยงภัยบ่มี
ลาภยศศักดิ์ศรี บารมีกว้างไกล"


ของสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำขึ้น
จึงมีความสะอาดบริสุทธิ์มาก

สมควรเรียกว่าเป็นดาวนำโชคแก่ผู้ที่มีไว้กับตัว
อีกทั้งยังสามารถ ใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ
ภูตผีปีศาจต่างๆมิให้มากล้ำกรายได้ด้วย
อุลกมณี เป็นวัตถุที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
มีพลังงานสะสมอยู่มหาศาล จึงอาจเรียกได้ว่ามีฤทธิ์ในตัว

ซึ่งจะขอกล่าวว่า ฤทธิ์อุลกมณีนั้นไม่ธรรมดา
เพราะพลังงานที่สะสมอยู่อย่างมหาศาลในตัว

เมื่อนำมาประกอบด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง
จึงทำให้มันสามารถสลายพลังงานเชิงลบ

(สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย) ไปได้

และเนื่องจากเป็นวัตถุที่มีสีดำสนิท จึงทำให้มันสามารถ

ดึงดูดพลังที่ดี ๆ เข้ามา
อีกทั้งยังส่งเสริม (ให้พลัง) เชิงบวก

แก่วัตถุอื่น ๆ ให้มีพลังสูงขึ้นได้อีกด้วย

นับเป็นวัตถุที่เหนือกว่าวัตถุอื่นใดในโลก ที่บันดาลสิ่งดีๆแก่ผู้ครอบครองได้
และยังส่งเสริมให้ชีวิตเจริญขึ้น เสริมเสน่ห์ชักจูงให้ผู้อื่นรักใคร่นับถือ

เรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดี ทวีลาภ เลยทีเดียว

อุลกมณี มีพลังที่ครอบคลุม หลายรูปแบบ กล่าวคือ
เป็นแหล่งของพลัง กระตุ้นเตือนจิตสำนึก

ก่อให้เกิดความจดจำที่แม่นยำ ลึกซึ้ง

หากนำมาใช้ตอนปฏิบัติทำสมาธิจิต

การพกพาไว้กับตัวจะเป็นการเพิ่มพลังแก่ออร่ารอบตัว
ทำให้ออร่าเข้มเข็ง มั่นคง ปกป้องคุ้มครอง
และขับไล่สิ่งที่มารุกราน

ขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ (วิญญาณแฝงหรือพลังแฝง)

คนไทยเรามีความเชื่อว่าการเก็บสะเก็ดดาว(อุลกมณี)ไว้ในบ้าน
จะช่วยป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ได้

ในบางตำรากล่าวว่า

ถ้านำมาบูชาร่วมกับไม้งิ้วดำและข้าวสารดำ

จะให้อานุภาพเป็นมหาอุด แคล้วคลาด และเมตตาสูงมาก

การนำสะเก็ดดาววางไว้ที่จักระ 6 ขณะทำสมาธิจิต

จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมแห่งธรรมชาติ

เกิดความรู้ความคิดสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ

ถ้าวางไว้ที่จักระ 4 ช่วยบรรเทาอาการผิดปกติต่าง ๆ ของจิตใจ ฯ

นอกจากนี้ยังมีการใช้อุลกมณีร่วมกับอัญมณีอื่นๆเพื่อเสริมสร้างพลังบางอย่าง
เช่น ใช้ร่วมกับพลอยสีม่วง

จะช่วยเสริมพลังแก่จักระ 6 และ 7 เกิดการหยั่งรู้
สามารถต่อเชื่อมกับผู้รู้หรือทวยเทพเบื้องบนได้


**ใช้ร่วมกับ Rose Quartz ที่จักระ 4

ก่อให้เกิดพลังแห่งความเมตตา เหมาะแก่ผู้ที่มีอารมณ์รุนแรง ใจร้อน

**ใช้ร่วมกับ Lapis Lazuli

จะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความนึกคิดทั้งหลาย

มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีขึ้น

**ใช้ร่วมกับ Citrine วางไว้ที่จักระ 6

ก่อให้เกิดความนึกคิดแห่งการสร้างสรร เกิดญาณหยั่งรู้

ผู้อาวุโสในวงการมายาท่านหนึ่งซึ่งก็คือ

อาจารย์ประดิษฐ์ กัลจาฤก เจ้าของบริษัทกันตนาที่โด่งดัง

ได้เคยกล่าวถึงอุลกมณีไว้ว่า

"เงินทองบ่เลี่ยง เสี่ยงภัยบ่มี ลาภยศศักดิ์ศรี บารมีกว้างไกล"

ของสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำขึ้น จึงมีความสะอาดบริสุทธิ์มาก
สมควรเรียกว่าเป็นดาวนำโชคแก่ผู้ที่มีไว้กับตัว ซึ่งตนเองได้เห็นผลนั้นมาแล้ว

อีกทั้งยังสามารถใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ภูตผีปีศาจต่างๆมิให้มากล้ำกรายได้ด้วย

ท่านใดต้องการธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ ดูได้ที่หัวข้อ สีผึ้งเหล็กไหลต่างดาว

ไม่มีความคิดเห็น: